Armeenia

2013. aasta 11.-17. juunil toimus Armeenias ja Eestis unikaalne rahvadiplomaatia missioon „Kõik sõidavad Jerevani“.  Missiooni eesmärk oli tutvustada Armeenia kultuuripärandit selle iidse maa külalistele ja kasvatada Eesti tuntust piirkonnas.

„Kõik sõidavad Jerevani“ oli otsene ja ambitsioonikas järg varasematele rahvadiplomaatia aktsioonidele Tallinna ja Odessa linnakodanike vahel.

Suurema osa Jerevani külalistest moodustasid Tallinnast kahe erilennuga saabunud Eesti kultuuritegelased, ettevõtjad, poliitikud ja ajakirjanikud – kokku 360 inimest. Tegemist oli suurima kodanikuinitsiatiivil ja erarahastusel baseeruva kultuurivahetusprojektiga, mida Eesti kodanikud kolmandates riikides on ellu viinud. Lisaks Eesti kultuuritegelastele külastas Armeeniat suur hulk inimesi Odessast, Moskvast, St Peterburgist, New Yorgist, Minskist ja mujalt.

Korraldajana andsime Armeenia poole käsutusse mõlemad Tallinnasse tagasitulevad erilennukid, mis tõid samadeks päevadeks Eestisse 250 Armeenia tudengit ja kultuuritegelast. Projekt „See you in Tallinn“ valmis  Eesti Välisministeeriumi, Leedu Suursaatkonna Armeenias ja mitmete Jerevani Ülikoolide koostöös.

Missiooni kajastas ka 2013. aasta lõpus kirjastus Eksmo poolt 5000-koopialises tiraažis välja antud Ukraina kirjaniku Marianna Goncharova raamat „Moleskini tähelepanekud“, milles on missioonile pühendatud peatükk „Armeenia planeet“.

Täname Armeenia Presidendi Kantseleid, Armeenia Kultuuriministeeriumi,  Eesti Välisministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali, Ülemaailmset Odessiitide Klubi ja mitmeid teisi institutsioone abi eest ürituse korraldamisel.

Armeenia kultuuriminister Asmik Pogorjan omistas 2015. aastal Meelis Kubitsale Armeenia kultuuriministeeriumi kuldmedali olulise panuse eest Armeenia kultuuri edendamisse ja arendamisse ning Armeenia-Eesti suhete arendamisse ja „Kõik sõidavad Jerevani“ programmi elluviimise eest 2013. aastal.

Postimees 15.06.2013

Novaja Gazeta 28.06.2013