Odessa-Tallinn

2011. aasta juunikuus, täpsemalt 10.-13. juunil külastas rahvadiplomaatia aktsiooni „Tallinn sõidab Odessasse“ raames Ukraina sadamalinna sada Eesti ettevõtjat, kultuuritegelast ja ajakirjanikku.

Algne idee pidada Odessas korraldaja sünnipäeva haihtus kasvanud mastaapsuse tõttu kiiresti ja nii leidsidki 2011. aastal Odessas aset täiemõõdulised Tallinna kultuuripäevad. Odessa ja Tallinna kodanike sõpruse kaudu pandi alus altruistlikule rahvadiplomaatia institutsioonile, mille järjeks sai loogiline Odessa külaliste vastuvisiit Tallinna aastal 2012. Selle käigus külastas Tallinna sadakond tuntud Odessa kirjanikku, humoristi ja ajakirjanikku.

Rahvadiplomaatia projekte iseloomustab kodanikuinitsiatiiv ning poliitika ja maksumaksja raha minimaalne roll. See on andnud võimaluse luua ja ellu viia suveräänseid, kuid rahvuslikke huve teenivaid kultuurivahetusprojekte.

Panuse eest Tallinna ja Odessa vaheliste kultuurisuhete arendamise eest autasustas Odessa linnapea Alexey Kostusev Meelis Kubitsat linna aumärgiga.